Fortgens Adviesgroep
Kennemerlaan 162
1972 ES IJmuiden

Tel: 0255-530180
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige financieringsmogelijkheden

Hypotheekrenteaftrek
De rente over de lening (meestal hypotheek) voor aanschaf, verbetering of onderhoud van de eigen woning is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het belastbare inkomen in box 1. Hiervoor gelden drie voorwaarden:

  • U woont zelf in de woning waarop de hypotheek rust.
  • U heeft de hypotheek voor de aankoop en/of verbetering en onderhoud van de woning, niet om consumptieve uitgaven (zoals een auto of boot) mee te financieren.
  • U lost de hypotheek in 30 jaar in ieder geval annuïtair af. Dit is het geval bij een lineaire hypotheek en een annuïteitenhypotheek. Lost u niet of slechts gedeeltelijk af, of heeft u een (bank)spaarhypotheek, dan kunt u de rente over deze hypotheek niet van de belasting aftrekken.

Daarnaast geldt dat u de hypotheekrente maximaal 30 jaar mag aftrekken. Heeft u de hypotheek daarna niet volledig afgelost, dan kunt u de rente na die tijd niet meer aftrekken. De periode van 30 jaar start vanaf de eerste maand dat u rente betaalt over de hypotheek die u in aftrek brengt. Wanneer u tijdens de looptijd een extra hypotheek afsluit -bijvoorbeeld voor een verbouwing- geldt voor die hypothecaire lening opnieuw een periode van 30 jaar.

Wanneer u een bestaande hypotheek overzet in een andere ('oversluiten') loopt de termijn van 30 jaar door en eindigt de renteaftrek na de 30 jaar van de oorspronkelijke lening. Is de nieuwe lening hoger dan de oorspronkelijke, dan geldt alleen voor het extra geleende bedrag een nieuwe periode van 30 jaar.

Starterslening
Sommige gemeenten bieden zogenaamde startersleningen aan. Starters kunnen hiervoor in aanmerking komen als de totale koopsom van de woning hoger is dan het maximale bedrag dat zij volgens de normen van de NHG kunnen lenen. Het is een lening naast de bestaande hypotheek.

Over een starterslening betaalt u de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Daarna betaalt u wel rente en aflossing als uw financiële situatie dit toelaat. Uiteindelijk moet de gehele lening worden afgelost als u de woning verkoopt.

Iedere gemeente bepaalt zelf onder welke voorwaarden iemand voor een starterslening in aanmerking komt. Deze voorwaarden betreffen bijvoorbeeld de maximale hoogte van de lening, het type woning of de maximale prijs van de woning. In ieder geval geldt dat de lening met NHG moet zijn afgesloten.

Omdat er in de eerste drie jaar geen rente en aflossing wordt betaald, zou er voor startersleningen vanaf 2013 geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk zijn. Voor startersleningen die in 2013 worden aangevraagd en toegekend, wordt echter een uitzondering gemaakt, waardoor het belastingvoordeel nog wel geldt. Hoe de regels voor een starterslening in 2014 eruit zullen zien, is nog onbekend.

Tip: op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (svn.nl) staat een overzicht van de gemeenten die een starterslening aanbieden met hun specifieke voorwaarden.

Nationale Hypotheek Garantie
U kunt een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvragen op het moment dat u de hypotheek afsluit. Bij een hypotheek met NHG krijgt de hypotheekverstrekker de garantie dat hij het hypotheekbedrag terugkrijgt. Hierdoor kan uw hypotheekverstrekker u een lager rentetarief bieden, waardoor uw hypotheeklasten lager zijn.

De NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Voor deze garantie betaalt u eenmalig 0,85% van het te lenen bedrag (de 'borgsomprovisie').

Mocht u de hypotheeklasten niet meer kunnen betalen en de hypotheekverstrekker moet in het uiterste geval uw woning gedwongen verkopen, dan kan het gebeuren dat uw huis minder opbrengt dan het bedrag dat u ervoor hebt geleend. Bij een hypotheek met NHG staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant dat de restschuld wordt betaald aan de hypotheekverstrekker. U hebt dan geen schuld meer bij de hypotheekverstrekker, maar bij deze stichting. De stichting spreekt met u een betalingsregeling af om deze schuld terug te betalen. Wanneer u, naar het oordeel van de stichting, geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en u hebt aantoonbaar meegeholpen de restschuld zoveel mogelijk te beperken, kan de stichting besluiten u de restschuld kwijt te schelden.

Om in aanmerking te komen voor de NHG mogen de totale kosten voor aankoop van de woning niet hoger zijn dan 320.000 euro (tot 1 juli 2013) c.q. 290.000 euro (vanaf 1 juli 2013). Vanaf 1 juli 2014 wordt deze grens verder verlaagd naar 265.000 euro.

Financiële ondersteuning door ouders
Als uw ouders overwegen u te helpen bij de aankoop van de woning, hebben zij daarvoor de volgende mogelijkheden:

  • Garant staan
  • Geld lenen
  • Geld schenken

Garant staan
U sluit zelf de hypotheek af en betaalt zelf de maandelijkse hypotheeklasten. Bij de geldverstrekker is vastgelegd dat uw ouders garant staan. Mocht u niet in staat zijn de hypotheeklasten te betalen, dan moeten uw ouders dat doen. Een geldverstrekker zal van tevoren beoordelen of uw ouders de hypotheeklasten kunnen dragen.

Garantiestelling wordt bijvoorbeeld gebruikt als u de hypotheeklasten nu moeilijk op kunt brengen, maar dat de verwachting is dat uw inkomen in de toekomst toeneemt. Een geldverstrekker zal daarnaar kijken om de garantiestelling te accepteren.

Geld lenen van ouders Als u geld leent van uw ouders voor de aanschaf van uw woning, zijn uw ouders ook 'hypotheekverstrekker'. Er gelden dan dezelfde regels als wanneer een bank of verzekeringsmaatschappij u de hypotheek verstrekt. Zo bent u verplicht om rente te betalen over de schuld, anders is er sprake van een schenking. Deze rente kunt u aftrekken, mits u voldoet aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek. Zo bent u verplicht om de schuld bij uw ouders annuïtair af te lossen.

Schenken
Als uw ouders u een bedrag schenken, kunt u een lagere hypotheek afsluiten. Ouders mogen jaarlijks per kind € 5.141 (2013) belastingvrij schenken. Over schenkingen bovenop dit bedrag, moet de ontvanger belasting betalen.

Bent u tussen de 18 en 40 jaar? Dan mogen uw ouders eenmalig maximaal € 24.676 (2013) belastingvrij schenken. Uw ouders moeten aangifte doen bij de belastingdienst waarin zij melden dat zij gebruikmaken van deze vrijstelling.

Ouders mogen de eenmalige verhoogde vrijstelling verhogen tot € 51.407 (2013) als het geld wordt gebruikt voor de koop van een woning. Deze schenking moet zijn vastgelegd in een overeenkomst waarin de voorwaarde is opgenomen dat u de schenking gebruikt voor de aankoop van de eigen woning of om voor de eigen woning een recht van erfpacht, opstal of beklemming af te kopen.

Uw ouders kunnen deze verhoogde vrijstelling splitsen in € 24.676 'gewone' schenking en een schenking van € 26.731 voor de eigen woning. Splitsen mag ook wanneer uw ouders voor 2010 al € 24.676 belastingvrij hebben geschonken. Tot uw 40ste kunnen zij dan alsnog gebruikmaken van de vrijstelling voor de eigen woning.

Fortgens Adviesgroep | Kennemerlaan 162 | 1972 ES IJmuiden
Tel: 0255-530180 |Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.